Cá Chuột Muối Tiêu

20.000 

– Tên tiếng Anh:  Peppered Cory Catfish

– Nhiệt độ: 22 – 25 độ C

– pH: 6,2 – 7,2

– Kích thước trưởng thành: 6cm

– Thức ăn: Thực phẩm dạng mảnh, viên và bánh xốp chất lượng cao cũng như thực phẩm thịt đông khô và đông lạnh

– Sinh sản: Cá Chuột Muối Tiêu là loài ký gửi trứng và đẻ trứng khắp bể cá. Những điểm yêu thích bao gồm lò sưởi, bộ lọc và kính, mặc dù đôi khi trứng cũng được đẻ trên cây và lũa.

Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay