Bác Sĩ Panda

45.000 

Tên thường gọi: Panda Garra, Cá Bác Sĩ

Họ: Cyprinidae

Xuất xứ: miền tây Myanmar

Kích thước cá trưởng thành trung bình: 7 – 9cm

Nhiệt độ: 22 – 27 độ C

pH: 6.5 – 7.5

Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay