Tép Vàng Thái

10.000 

  • Tên gọi: Tép vàng sọc Thái, Tép Vàng Thái và Tép Vàng Cam Thái
  • Màu sắc: Vàng chanh, hoặc vàng tươi
  • Nhiệt độ tốt nhất: 20 – 30*C
  • Độ PH:4 – 8
  • TDS: 120 – 350
  • Độ cứng nước: 4 – 13
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay