Tép Loạn Thái Vàng (Tép RC)

3.000 

  • Lượng nước hồ: 10 lít trở lên
  • PH: 6-7
  • TDS: 100-250
  • Nền nuôi: onyx, onyx sand, gex đỏ…
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay