Tép Cam thủy sinh

5.000 

  • Nhiệt độ nước: 25-29 độ C.
  • Nguồn nước nuôi: nước máy, nước RO
  • PH 6.5-7.2
  • TDS: 100-240
  • Kích thước hồ nuôi: 30cm trở lên
  • Khoáng: các loại khoáng cung cấp canxi cho tép
  • Thức ăn: lá dâu, rong rêu, cám chuyên dụng…
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay