Cá Mắt Đèn

15.000 

  • Yêu cầu kích thước bể: ít nhất 20 gallon (76 L)
  • Thích hợp cho bể Nano: Có
  • Loại chất nền: Bất kỳ
  • Nhu cầu ánh sáng: Trung bình đến bình thường
  • Nhiệt độ: 75 đến 84 ° F (23,9 đến 28,9 ° C)
  • Mức độ pH: 6,5-7,0
  • Phạm vi độ cứng: 4-8 dGH
  • Nước lợ: Đôi khi
  • Chuyển động của nước: Vừa phải
  • Vùng nước: Trung bình – Loài này thích bơi ở giữa bể.
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay