Cá Diếc Anh Đào Siêu Đỏ

15.000 

  • TÊN THƯỜNG GỌI: Cherry Barb, cá diếc anh đào, cá huyết hồng đào, cá anh đào, cá râu anh đào, cá đòng đong anh đào.
  • TÊN KHOA HỌC: Puntius titteya
  • KÍCH THƯỚC NGƯỜI LỚN: 5 cm.
  • TUỔI THỌ: 4 đến 6 năm
Xã hội Bình yên
Vị trí bơi trong bể Ở tầng trên hoặc tầng giữa
Chế độ ăn Động vật ăn tạp
Sinh sản Loài đẻ trứng

 

Chăm sóc Dễ dàng

 

độ pH 6,0 đến 7,0

 

Độ cứng 4 đến 10 dkH

 

Nhiệt độ 74 đến 79 F (23 đến 27 C)
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay