Tép Blue Dream

15.000 

Thông số hồ nuôi cần thiết của Tép cảnh Blue Dream:

  • Độ Ph của nước: 6.5 -7.5
  • Tạp chất trong nước (TDS): 120 – 250
  • Nhiệt độ nước: 18ºC-28ºC
  • GH: 4-10
  • KH: 0-10
  • Khoáng giúp tép lột vỏ: không thể thiếu
  • Kích thước hồ nuôi: tối thiểu 20-30cm.
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay