Tép Mũi Đỏ – Dũng Sĩ Diệt Rêu Hại

2.000 

– Tên tiếng Anh: Caridina gracilirostris

– Nhiệt độ: 20 – 28 độ C

– pH: 6,8 – 7,8

– Kích thước trưởng thành: 3,5cm

Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay