Cây Tiêu Thảo Đột Biến

30.000 

  • PH: 5.0-8.0
  • Nhiệt độ: 22-28 °C
  • Co2: không có vẫn có thể trồng.
  • Dinh dưỡng: trung bình.
  • Tốc độ tăng trưởng: chậm
  • Vị trí trồng: Trung cảnh, hậu cảnh.
Danh mục: Từ khóa:
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay