Cây Cỏ Nhật

30.000 

 • Độ khó: Trung bình
 • Bố trí: Tiền cảnh, trung cảnh
 • Ánh sáng: Trung bình
 • Nhiệt độ: 22-30 °C
 • Độ pH: 6.0-7.5
 • Cấu trúc cây: Thân dài (Stem)
 • Họ: Hydrocharitaceae
 • Chi: Blyxa
 • Vùng: Châu Á
 • Chiều cao: 5-15 cm
 • Chiều rộng: 5-10 cm
 • Tốc độ phát triển: Trung bình
 • Mọc trên cạn: Không thể
Danh mục: Từ khóa:
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay