Cây Rau Má Nhật

30.000 

  • Ph: 6.0-8.0.
  • Nhiệt độ: 18-28.
  • Chiều cao tối dda15-18cm.
  • Co2: cần thiết.
  • Ánh sáng: trung bình
  • Vị trí trồng: trung cảnh
Danh mục: Từ khóa:
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay