Cá Nóc Mini

20.000 

1. Thông tin Cá Nóc Mini

– Tên tiếng Latin: Carinotetraodon travancoricus

– Nhiệt độ: 22 – 28 độ C

– pH: 6,8 – 8

– Kích thước trưởng thành: 2,5cm

Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay