Dương Xỉ Lá Hẹp

50.000 

Họ: Polypodiaceae

Cao: 10-20 cm

Rộng: 10-20 cm

Ánh sáng: thấp – trung bình – cao

Nhiệt độ: 18-30*C

Độ cứng nước: rất mềm – rất cứng

PH: 5-8

Phất triển: Chậm

Độ khó trồng: rất dễ

Vị trí thường trồng: trung cảnh, hậu cảnh, điểm bố cục khe đá hoặc gốc lũa

Danh mục: Từ khóa:
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay