Dương Xỉ Châu Phi Lá Lớn

1.100.000 

Thông tin về Dương xỉ Châu Phi

Độ khó: Dễ

Ánh sáng: Thấp

Nhiệt độ: 20-28 °C

Độ cứng: Rất mềm – trung bình

Độ pH: 5-7

Cấu trúc cây: Thân rễ (Rhizome)

Họ: Lomariopsidaceae

Chi: Bolbitis

Vùng: Châu Phi

Chiều cao: 15-40 cm

Chiều rộng: 15-25+ cm

Tốc độ phát triển: Trung bình

Mọc trên cạn: Có thể

Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay