Cá Phượng Hoàng Ngũ Sắc

25.000 

– Hình dáng: Cá Phượng Hoàng có 2 hình dáng cơ bản: thân dài và thân ngắn. Vây chúng cũng chia 2 dạng vây ngắn và vây dài.

– Phân loại: cá Phượng Hoàng Ngũ Sắc, cá Phượng Hoàng vàng, cá Phượng Hoàng xanh

– Kích thước: khoãng 4 cm
– Màu sắc: đa dạng, phủ trên mình lớp vảy lấp lánh huyền ảo
– Điều kiện sống: độ pH nước 6.0 – 7.0, nhiệt độ 25 – 30oC.
– Thức ăn : Cá Phượng Hoàng ăn cám và động vật nhỏ khác
– Cộng đồng: Cá Phượng Hoàng tương đối hiền có thể sống chung với các loài cá khác
– Sinh sản: đẻ như cá dĩa, độ pH cần đẻ là 4.5 – 5.5

– Giới tính: Cá phượng hoàng mái thường bé hơn cá đực, và cái bụng dưới của cá màu đỏ

– Bể: Nuôi ở hồ thủy sinh cá phượng hoàng rất khỏe

– Quan hệ: Sống hòa bình với nhiều loại cá khác

Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay