Cây Rau Má Hương

30.000 

Vị trí: tiền cảnh

Màu sắc: xanh

Mức độ: trung bình

Tăng trưởng: trung bình

Nhu cầu ánh sáng: trung bình

Loại: đẻ cây con

Chiều cao trong hồ: không thể đụng mặt nước

Trồng cạn: có thể

Độ khó : trung bình

Nhiệt độ: 18-27 độ

Cấu trúc cây : như cây nấm dáng như một cây dù

Chiều cao : 2-5 cm

Chiều rộng : 1-2 cm

ph : 5.0 – 7.0

Danh mục: Từ khóa:
Developed by Tiepthitute

Liên hệ ngay